نمونه کارها

کلینیک دندانپزشکی عرشیان

کلینیک پوست و زیبایی آرال

شرکت بازرگانی یاقوت سرخ

دوزبانه کردن وبسایت شرکت کیمیای سبز مغان

فروشگاه اینترنتی میکاپ کده

وبسایت شخصی

شرکت زعفران بهاره

دو زبانه کردن وبسایت شرکت سارال کو

طراحی سایت

کلینیک دندانپزشکی عرشیان

کلینیک پوست و زیبایی آرال

شرکت بازرگانی یاقوت سرخ

دوزبانه کردن وبسایت شرکت کیمیای سبز مغان

فروشگاه اینترنتی میکاپ کده

وبسایت شخصی

شرکت زعفران بهاره

دو زبانه کردن وبسایت شرکت سارال کو

گرافیک
مدیریت شبکه های اجتماعی